מטרת הקורס

רכישת ידע בסיסי בעזרה ראשונה עד להגעת דרג רפואי בכיר, החניך יהיה מסוגל להגיש ע"ר, לבצע סעד חיים בסיסי וטיפול במצבי חירום וטראומה באופן בסיסי.

אוכלוסיית יעד

מאמני ומדריכי ספורט

קריטריונים לקבלה לקורס

הקורס מיועד למועמדים העונים לדרישות קבלה בקורסים להכשרת מאמנים ומדריכים חומר לימוד בקורס: ספר עזרה ראשונה במצבי חירום.

מספר חניכים

הקורס בנוי לקבוצות עד 25.

משך הקורס

3-4 ימים, סה"כ 28 שעות

נושאים הנלמדים בקורס | סיליבוס

ראה פרוט מלא הבמשך העמוד

מבחנים והסמכה

עמידה במבחן מסכם בציון עובר של 80% לפחות.

להלן תוכנית הכשרה למגיש עזרה ראשונה למדריכים ולמאמנים בספורט כפי שגובשה עם משרד הבריאות.

התוכנית כוללת 28 שעות כמפורט בהמשך.

** מגיש עזרה ראשונה שעבר בהצלחה את הקורס , יידרש לעבור רענון חד יומי בן 6 ש' מידי שנתיים (את הרענון יש לעבור אחת לשנתיים מסיום הקורס)

מדריכי ומאמני ספורט העובדים במגרשי ספורט גדולים,בעת תחרויות גדולות בהם מס' המשתתפים עולה על 200 ,יעברו הכשרה נוספת בת 4 ש' ,שימוש ותפעול על מכשיר ההחייאה.

אין בתוכנית זו וההוראות המפורטות לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין.

נושאים הנלמדים בקורס | סיליבוס

הנושא

תיאור נושאי משנה עיקריים

סה"כ שעות

אמצעי עזר נדרשים

קליטה

קליטה רישום ושיחת פתיחה

0.5 שע'

טפסי רישום

החייאה

מצבים הדורשים החייאה לחולה, משולש החיים, סכמת הישרדות

1.5 שע'

דגם ריאה, דגם לב

החייאת תרגול

תרגול החייאה – מבוגר בודד

1.5 שע'

בובות תרגול

החייאת זוגות

תרגול החייאה בזוגות, תינוק וילד, הוצאת גוף זר

1 שע'

דגם ראש, בובות תרגול

החייאה עם מכשיר

תרגול עם מכשירים

1 שע'

אמבו סקשן, חמצן

חמצן סרט

הכרת בלון חמצן+מינונים ותרגול

1 שע'

בלון חמצן, סרט+וידאו

חוסר הכרה

מצבי חוסר הכרה עם נשימה, הכרת מחלות

1.5 שע'

מחזור הדם

אנטומיה של מחזור הדם

1.5 שע'

מפה אנטומית, סרט

מערכת הנשימה

אנטומיה של מחזור הנשימה

1שע'

מפה אנטומית, סרט

התקפי לב

אוטם בשריר הלב, תעוקת חזה, אי ספיקת לב, אסטמה L.P 250

1.5שע'

דגם לב

הלם לסוגיו

הכרת מצב הלם, כולל סוגים

1 שע'

עצירת שטפי דם

הדגמה ותרגול מעשי

1.5 שע'

חומרי חבישה שקיות קירור, אברים

מדידת לחץ דם

מדידת לחץ דם עיוני+מעשי, מדידת דופק+נשימה

1 שע'

מדי לחץ דם

מערכת העצבים

אנטומיה של מערכת העצבים כולל פגיעות ראש, חבלות+תרגול

1- שע'

מפה אנטומית

פגיעות חזה

אנטומיה של בית החזה כולל פגיעות חזה פתוחות, סגורות

1.5 שע'

מפה אנטומית

פגיעות בטן

אנטומיה של אברי הבטן, פגיעות בטן ואגן טיפול בפגיעות בטן

1.5 שע'

מפה אנטומית, דגם איברים פנימיים חומרי חבישה

פצעים וכוויות

מבנה העור, עקרונות חבישה

1.5 שע'

חומרי חבישה, שקיות קירור, סרט

מערכת התנועה

אנטומיה של מערכת התנועה הכרת השלד, שברים כולל קיבוע ושברים מיוחדים

2 שע'

מפה אנטומית, שלד חומרי חבישה

פגיעות מעיכה והדף

פגיעות מעיכה והדף כולל סד תומס

0.5 שע'

סד תומס

לוחות גב

חילוץ נפגעים,קיבוע ללוח גב,כולל צווארון פילדלפיה, כללי בטיחות בהרמה ונשיאת נפגעים

1 שע'

לוחות גב, קסדה

פגיעות מבע"ח

הכשות נחש, כלבת, עקיצות עקרב

0.5 שע'

קבלת מידע

תחקור חולה וקבלת מידה מחולה/נפגע

0.5 שע'

חזרות בע"ר

חזרות בע"ר כולל סימולציה

1.5 שע'

חומרי חבישה,

מבחנים מסכמים

מבחנים עיונים ומעשיים

2 שע'

טופסי בחינה, מכשור החייאה, חומרי חבישה וקיבועים

סה"כ שעות 28 שעות

רוצים להרשם לקורס או להזמין הדרכה לעובדים? אנחנו כאן לרשותכם!