fbpx
Hello world!
נובמבר 5, 2018
בובת פג ALS ריאליסטית בסיסית
בובת החייאה תינוק
מאי 24, 2020

החייאת מבוגר

מבוא להחייאה בסיסית - משולש החיים

משולש החיים כולל את 3 המערכות החשובות בגוף:

 • מערכת העצבים (מוח) - אשר תפקידה לנהל ולתת הוראות לשאר המערכות.
 • מערכת הנשימה (ריאות) - אשר תפקידה העיקרי הכנסת חמצן וסילוק פחמן דו חמצני.
 • מערכת הדם (לב וכלי דם) - אשר תפקידה הזרמת הדם לכלל האיברים.

ברגע שישנה פגיעה קשה באחת המערכות הנ"ל - האדם מצוי בסכנת חיים מיידית.

סיכויי ההישרדות של המטופל אשר אחת ממערכות משולש החיים שלו נפגעה, תלויים בהבנה ויישום של שרשרת ההישרדות.

שרשרת ההישרדות

זיהוי האירוע - קריאה לעזרה - החייאה בסיסית - מתן שוק חשמלי - פעולות החייאה מתקדמות - טיפול המשכי בבי"ח.

כאשר אדם מתמוטט ללא הכרה ללא נשימה וללא דופק מתחיל התפקיד שלנו כמגישי עזרה ראשונה, ב-4-5 דקות הראשונות המטופל נמצא במצב המכונה "מוות קליני" המשמעות היא שמבחינה קלינית (מה שרואים) הוא נראה כמת, אך המוח טרם נפגע, לאחר 7 דקות לערך מתחיל כבר ה"מוות המוחי" שהוא מוגדר כמצב בלתי הפיך, לצורך העניין זמן הגעה ממוצע של צוות מד"א בישראל לאירוע חירום הוא בין 8 ל-9 דקות.

מה שמסביר את החשיבות בהתחלת פעולות החייאה מוקדם ככל האפשר, מטרת ההחייאה הינה לדאוג לזרימה רציפה של דם עם חמצן לכיוון המוח ולשריר הלב עצמו, ובכך לדחות את המוות המוחי ככל הניתן.

לאחר הגעת צוות רפואי אשר יבצע פעולות החייאה מתקדמות יתכן וקצב הלב של המטופל יחזור לפעול באופן עצמוני.

סדר החייאת מבוגר

המשך בביצוע 30 עיסויי לב ו-2 הנשמות עד הגעת צוות רפואי. במידה ואין בידך אמצעי הנשמה בטיחותי (דוגמת מנשם מציל / מסיכת כיס) בצע עיסויים ברצף !!! במידה ובמקום ישנו מכשיר דפיברילטור - יש לחברו לחזה המטופל בהקדם ולפעול עפ"י הוראותיו.

דגשים לביצוע פעולות החייאה

   ההחייאה תתבצע על גבי מצע קשה ולא על מזרן/מיטה.
   במידה ובזמן ההנשמות אין עליית בית חזה - יש לשפר קיבוע הראש לאחור.
   במידה ובמהלך ההחייאה הבחנת בהפרשות בחלל פיו של המטופל - יש לחזור לשלב ה-A.
   במידה והרגשת כי בית החזה "נשבר" / "מתנתק" בזמן העיסוי - וודא כי ידיך ממוקמות במרכז בית החזה של המטופל - והמשך בהחייאה.

יש לשמור על רצף ההחייאה ולהימנע ככל האפשר מהפסקות מיותרות !!!

Comments are closed.